Skip links

Komunikacja marketingowa

Nowe podejście do konstruowania strategii marketingowych określa odbiorcę/konsumenta jako równouprawnionego partnera w dialogu pomiędzy nim a marką.

To konsument określając własne potrzeby i komunikując się z marką staje się jej częścią. Budując strategię komunikacji marketingowej uwzględniać musimy w dużej mierze realne głosy naszych konsumentów, wybierając narzędzie dostosowane do jego indywidualnych potrzeb.

Działania PR, dzięki szerokie gamie stosowanych narzędzi oraz taktyk opierających się głównie na dialogu z otoczeniem, stają się integralną częścią komunikacji marketingowej, wypierając nawet standardowe formy jaką jest reklama.

Działania agencji w ramach komunikacji marketingowej:

  • komunikacja zewnętrzna pomiędzy firmą a jej otoczeniem za pośrednictwem prasy, wydawnictw firmowych, konferencji, wydarzeń specjalnych etc.
  • launches – komunikowanie na temat nowowprowadzanych produktów/usług
  • relaunches – komunikowanie na temat wszelkich modyfikacji istniejących produktów/usług
  • edukacja na temat problemów związanych z danym produktem/usługą
  • nagłaśnianie wydarzeń specjalnych