Skip links

PR korporacyjny

Firmy prześcigają się o swoje miejsce w świadomości Klientów, ważne jest zaufanie, reputacja i docenienie zarówno ze strony konsumenta, ale również pracownika.

Odpowiednio skonstruowany przekaz komunikacji firmy z jej otoczeniem, zarówno zewnętrznym jak i wewnętrznym, uwzględniać powinien zarówno kulturę danej organizacji, charakter jej otoczenia, partnerów dialogu.
Odpowiednio określone profile każdego z uczestników tego dialogu, wybrane narzędzia komunikacji zgodne z celem firmy, stworzą efektywny plan budowy rzetelnego i wiarygodnego wizerunku.

Wykorzystywane narzędzia PR Korporacyjnego to:

  • materiały korporacyjne i biuletyny firmowe
  • systemy identyfikacji wizualnej firmy
  • komunikaty dotyczące znaczących wydarzeń w firmie
  • doradztwo i prowadzenie działań z zakresu Corporate Social Responsibility
  • organizowanie imprez firmowych, konferencji i wystąpień publicznych