Skip links

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

Zarządzanie sytuacją kryzysową dotyczy zarówno opanowania i wyjścia z sytuacji kryzysowej jak i przygotowania się na ewentualność jej zaistnienia.

Rozważanie potencjalnych zagrożeń i wynikających z tego sytuacji kryzysowych zwykle pozwala im zapobiec lub przynajmniej ograniczyć ich niekorzystne skutki.

Prowadzimy doradztwo w zakresie komunikacji kryzysowej:

  • przewidujemy sytuacje kryzysowe i doradzamy jak ich uniknąć
  • opracowujemy scenariusze sytuacyjne wraz ze strategią wychodzenia z kryzysu
  • prowadzimy komunikację z mediami
  • pełnimy funkcję biura prasowego
  • monitorujemy skutki działań podjętych w związku z sytuacją kryzysową,